Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 14.049

15,2 %

Baten

€ 12.760

13,8 %