Begroting 2019 Edam-Volendam

Bedrijfsvoering

Algemeen

Ons college is ambitieus. In de diverse programma’s zijn onze doelen en projecten geformuleerd, variërend van het versterken van de veiligheid, implementatie van de omgevingswet tot het op niveau brengen van de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij zijn we als gemeente én als organisatie ‘ondernemend en betrokken’. Dit stelt uiteraard hoge eisen aan de professionaliteit van de gemeentelijke organisatie: een organisatie die flexibel, efficiënt en effectief opereert. We doen dit met behulp van onze medewerkers. Wij blijven daarbij kritisch op de omvang van onze organisatie, maar beseffen dat taken en ambities niet gerealiseerd kunnen worden zonder goed personeel. Zij vormen het ‘kapitaal’ van onze organisatie.
De bedrijfsvoering van de gemeente Edam-Volendam dient optimaal bij te dragen aan de doelen, prestaties en projecten van de gemeente. Naast goed personeel vraagt dit om goed ingerichte processen en systemen. De belangrijkste ontwikkelingen op dit vlak hebben wij in deze paragraaf bedrijfsvoering uitgewerkt.