Begroting 2019 Edam-Volendam

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Te betalen en ontvangen rente

19

18

17

17

Te ontvangen dividend

269

269

269

269

OZB Woningen

3.964

4.112

4.231

4.322

OZB niet-woningen

1.954

1.992

2.030

2.069

Invordering overige belastingen

30

30

30

30

Hondenbelasting

126

128

130

132

Precariobelasting

35

35

36

36

Toeristenbelasting

634

644

654

664

Algemene uitkering

40.413

41.821

42.785

43.799

Deelfonds Sociaal Domein

2.126

2.048

1.979

1.924

Totaal algemene dekkingsmiddelen

49.569

51.096

52.160

53.262