Begroting 2019 Edam-Volendam

Bestuur

Algemeen

Na de gemeenteraadverkiezingen van 2015 is de coalitie aan de slag gegaan met het realiseren van het programmaplan 2016-2022. De coalitie bestaat uit  VVD, Lijst KRAS, CDA en Zeevangs Belang. Onlangs is het programmaplan bijgesteld. Edam-Volendam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn. Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W en de gebiedscommissies hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur en de stad. Dit door respectievelijk kritisch mee te kijken naar het beleid van de gemeentelijke organisatie en aanspreekbaar te zijn bij klachten hierover.

Het programma Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Edam-Volendam zorgt voor een Gewoon Goede dienstverlening. Dit doen we effectief en efficiënt. Dat kan betrekking hebben op elk onderwerp dat voor de buurt van belang is (zoals openbare ruimte, zorg, welzijn, leefbaarheid, veiligheid, sport of cultuur). Binnen dit programma zijn de belangrijkste thema’s  dienstverlening en communicatie. Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers doen we op onze eigen manier: Gewoon Goed. Tot slot valt binnen dit programma Participatie & dorps- en wijkraden, Informatiebeveiliging en Privacy, Gemeentelijke Huisvesting en Intergemeentelijke Samenwerking.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 13.492

14,6 %

Baten

€ 238

0,3 %