Begroting 2019 Edam-Volendam

Bestuur

Verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 13.492

14,6 %

Baten

€ 238

0,3 %