Begroting 2019 Edam-Volendam

Investeringen 2019-2022

Bedragen * € 1.000

Prog.

Tractie

2019

2020

2021

2022

e

1

Bode auto Mercedes B250

0

0

36

0

e

1

Bode auto Renault Kangoo

0

0

26

0

e

1

VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter

0

24

0

0

e

1

Ford bestelbus

0

0

24

0

e

1

8-VXS-70, Fiat Diablo gemeentewerken

0

0

22

0

e

2

Dienstauto BOA's

0

0

0

31

e

4

Shovel Komatsu

0

62

0

0

e

4

Zoutstrooier  2010

0

0

28

0

e

4

Opel Movano V-982-BV

0

0

39

0

e

4

Opel Movano V-983-BV

0

0

39

0

e

4

Opel Movano V-984-BV

0

0

39

0

e

4

Ford Transit Ambiente Wijkbeheer

0

0

0

43

e

4

Ford Transit 350

0

40

0

0

e

4

Ford Transit 350

0

40

0

0

e

4

John Deere Cirkelmaaier 1505

0

0

94

0

e

4

Tractor New Holland T4.75

0

0

62

0

e

4

Aanschaf Zetor tractor 2008

47

0

0

0

e

4

Torro maaimachine 2008

67

0

0

0

e

4

Takkenversnipperaar 2010

0

0

35

0

e

4

Agria 3400K,nr.340083100121, 2010

0

0

14

0

e

4

Zitmaaier Husqvarna Baanstede

12

0

0

0

e

4

Electrotruck Melex Cargo Baanstede

0

24

0

0

e

4

Cirkelmaaier Ramsomes Baanstede

0

0

53

0

e

4

Containerwagen/Laadkraan MAN

120

0

0

0

Totaal

247

189

511

74

Prog.

Overigen

2019

2020

2021

2022

e

4

Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's

24

24

16

16

e

5

Waterdam; Renovatie

175

149

113

225

Totaal

199

173

129

241

Prog.

Investeringen Beheers- /onderhoudsplannen

2019

2020

2021

2022

e

1

Automatiseringsplan 2019 - 2022

320

150

310

275

m

4

Beleidsplan Openbare Verlichting

1.354

1.354

1.129

0

m

4

Verkeersplan 2018-2023

400

195

160

95

e

4

GRP 2019 - 2022

0

38

2.400

2.400

m

4

Bruggenplan 2019 - 2022

0

309

0

0

m

4

Schoeiingenplan 2019

80

80

0

0

e

4

Buitensportaccommodaties 2019 - 2022

13

338

0

477

e

4

CAI netwerk upgrade 2019

95

0

0

0

e

4

CAI netwerk upgrade 2020

0

174

0

0

e

4

CAI netwerk upgrade 2021

0

0

114

0

e

4

C.A.I. 2022

0

0

0

330

m

4

Wegen 2019

854

854

0

0

e

5

Onderhoud Sporthallen en -zalen 2019

294

37

80

18

e

6

Gebouwen 2019 - 2022

36

43

12

90

Totaal

3.446

3.570

4.205

3.685

Prog.

Actualisatie programmaplan 2019 - 2022

2019

2020

2021

2022

e

1

P1-17 Activiteiten Ambtelijke huisvesting

500

0

0

0

e

2

P2-N5 Nieuwe multifunctionele brandweerkazerne Kwadijk

360

0

0

0

m

3

P3-47 Meekoppelprojecten activiteiten dijkversterking

300

0

0

0

m

4

P4 - Fietsvoorziening Bootslot

300

0

0

0

m

4

P4 - Groot onderhoud Julianaweg

150

3.000

0

0

m

4

P4 - Meerkosten revitaliseren Julianaweg

200

3.300

0

0

m

4

P4 - 3e ontsluitingsweg

2.000

2.000

600

0

m

4

P4 - Maatregelen nav 3e ontsluitingsweg

100

200

1.200

0

m

4

P4 - Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen

35

0

0

0

m

4

P4-6 Onderzoek en voorbereiden busparkeerplaatsen

200

0

0

0

e

5

P5- Restant Uitvoeren sportnota

2.400

0

0

0

e

5

P5-15a Jeugdbouwspeelplaats

250

0

0

0

e

5

P5-N10 Realisatie nieuwe turnhal

2.100

0

0

0

Totaal

8.895

8.500

1.800

0

Prog.

Financiële vooruitblik 2019-2022

2019

2020

2021

2022

e

5

(Vervangings)investeringen sporthallen in 2019

50

0

0

0

e

5

Investering renovatie Cruijff Court in 2019

60

0

0

0

Totaal

110

0

0

0

Totaal

12.897

12.432

6.646

4.000

Onderstaand worden de boekwaarden per jaar gepresenteerd.

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Economisch nut

6.923

1.141

3.557

3.905

Maatschappelijk nut

5.973

11.292

3.089

95

Totaal

12.897

12.432

6.646

4.000