Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Algemeen

Wij willen inwoners van onze gemeente – jong en oud – optimale omstandigheden bieden waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen tot en kunnen leven als gezonde, zelfredzame en betrokken(mede)inwoners. Goede mogelijkheden voor een positieve vrije-tijds-besteding in de vorm van een gevarieerd sportief en cultureel aanbod zijn daarbij een belangrijke pijler, naast een actieve, brede inzet voor onze jeugdige, volwassen en oudere inwoners. Onze ambitie is een inclusieve gemeenschap te zijn, zodat inwoners elkaar kunnen ontmoeten, zich ontplooien en hun talenten ontwikkelen en zichzelf kunnen redden, waar nodig met advies en steun en hun eigen netwerk.

Hiertoe zullen we de inwoners goed informeren en adviseren over alle mogelijkheden en hen ook faciliteren om zelf initiatieven te nemen. Door een intensief samenspel van inwoners, vrijwilligers en professionals willen wij ons voorzieningenniveau optimaal laten aansluiten op de vragen en behoeften van inwoners en wendbaar zijn, zodat wij op de initiatieven die zij zelf willen ondernemen kunnen inspelen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 34.434

37,4 %

Baten

€ 10.622

11,5 %