Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Sociaal Domein/Samenleving

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • Alcohol & Drugs
  • Jeugd en kinderen
  • Nota jeugdbeleid
  • Onderwijs
  • Sport
  • Wmo
  • Bijstand, werken & inkomen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 34.434

37,4 %

Baten

€ 10.622

11,5 %