Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Stichtingen en verenigingen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 34.434

37,4 %

Baten

€ 10.622

11,5 %