Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Bibliotheken

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Bibliotheken voorzien nog steeds in een belangrijke behoefte. Deze voorziening moet voor iedereen bereikbaar blijven. Blijven innoveren en het behalen van de geformuleerde doelstellingen is daarbij van belang.

Nadere toelichting

Nauwgezet zullen inkomsten en uitgaven op elkaar worden afgestemd waarbij evt. gevolgen in ogenschouw worden genomen. Er worden geen overige Programmaplan activiteiten meer benoemd, omdat dit in vervolg als een going concerntaak wordt beschouwd.

Wat willen we bereiken?

  1. Goede en laagdrempelige bereikbaarheid van de fysieke en digitale bibliotheekvoorziening voor alle bewoners en doelgroepen.
  2. Het aanbod binnen de vijf functies van het bibliotheekwerk wordt afgestemd op de lokale behoeften van de doelgroepen en burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bibliotheken

2019

2020

2021

2022

Jaarlijkse informatievoorziening door de bibliotheek over activiteiten

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

De kosten van deze activiteit zijn verwerkt in de going concern begroting.