Begroting 2019 Edam-Volendam

Inkomsten € 92.552.199

Uitgaven € -92.173.206

Inkomsten

€ 238.104

Uitgaven

€ -13.492.254

Inkomsten

€ 462.704

Uitgaven

€ -4.838.467

Inkomsten

€ 12.759.729

Uitgaven

€ -14.049.200

Inkomsten

€ 16.341.947

Uitgaven

€ -22.247.197

Inkomsten

€ 10.622.096

Uitgaven

€ -34.434.303

Inkomsten

€ 52.127.619

Uitgaven

€ -3.111.785