Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Overige verbonden partijen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 22.247

24,1 %

Baten

€ 16.342

17,7 %