Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Snel internet

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Het ontbreken van snel internet is niet meer van deze tijd. De aanleg van glasvezel, ook in het buitengebied zoals de Purmer wordt actief ondersteund. Het kabelnetwerk zal up-to-date gehouden worden zolang het gemeentelijk eigendom is.

Nadere toelichting

In 2018 zal door marktpartijen worden begonnen met de aanleg van glasvezelkabel in het buiten gebied van de voormalige gemeente Zeevang.

Afhankelijk van de uitkomsten van de heroverweging ten aanzien van de toekomst CAI worden activiteiten voorzien conform het in maart 2017 vastgesteld onderhoudsplan 2017-2021. Hiermee voldoet ons eigen netwerk aan de toekomstige internet vereisten.

Wat willen we bereiken?

Een betere digitale infrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

Snel internet

2019

2020

2021

2022

Wat mag het kosten?

De lasten maken onderdeel uit van de begroting. Er zijn geen aanvullende middelen geraamd.