Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Openbaar vervoer

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

De gemeente zet zich in voor behoud van goed en zo direct mogelijk busvervoer van/naar Amsterdam Centraal Station.

Nadere toelichting

Programmaplan activiteiten voltooid.

Wat willen we bereiken?

Niet van toepassing.

Wat gaan we daarvoor doen?

Openbaar vervoer

2019

2020

2021

2022

Wat mag het kosten?

Niet van toepassing.