Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Ruimtelijk Beheer

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • Parkeren
  • Verkeer
  • Visies

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 22.247

24,1 %

Baten

€ 16.342

17,7 %