Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Markten

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Bij de harmonisatie van markt- en standplaatsregelgeving is het in stand houden van de markten in Oosthuizen, Edam en Volendam een belangrijk uitgangspunt.

Nadere toelichting

Markten zijn belangrijke ontmoetingsplekken die in sociaal en economisch opzicht behouden moeten worden. Over het aanzicht van de markt in Volendam zijn veel negatieve signalen geweest. Mede in relatie tot de herinrichting van het Europaplein behoort een heroverweging tot de mogelijkheden.

Wat willen we bereiken?

  1. Versterken van sociale waarde en economische wisselwerking tussen markt en middenstand.
  2. Verbetering van de markt Volendam in relatie tot de herinrichting van het Europaplein.

Wat gaan we daarvoor doen?

Markten

2019

2020

2021

2022

Verbeteren aanzicht en beleving van de markt in Volendam

X

Wat mag het kosten?

Het budget maakt integraal onderdeel uit van de begroting. Er worden vooralsnog geen aanvullende middelen aangevraagd in relatie tot de herinrichting van het Europaplein.