Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

2015

VeiligheidNL

7

Nederland

8

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met fietser

%

2015

VeiligheidNL

8

Nederland

9

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 22.247

24,1 %

Baten

€ 16.342

17,7 %