Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Europaplein en omgeving

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp, Albert Koning

Coalitieakkoord

Het Europaplein wordt heringericht. Het zal een plein met uitstraling worden waar het prettig verblijven is. Het is zeer wenselijk daar uitsluitend horeca categorie IV (zijnde restaurants, eetcafés, lunchrooms en ijssalons) toe te staan. Zover juridisch mogelijk zal dit worden vastgelegd in de herziening van het bestemmingsplan voor het gebied Europaplein. Tevens zal geborgd worden dat reclame-uitingen aan gevels en op en rond het plein op een ingetogen en bij de nieuwe uitstraling passende wijze worden aangebracht.

De hoogste prioriteit is van het Europaplein een belangrijker, levendig onderdeel te maken van het centrum van Volendam. Met de herinrichting van het plein en de directe omgeving is gestart en deze zal voortvarend worden afgerond. Het horeca- en evenementenbeleid wordt met deze ontwikkeling geactualiseerd en verruimd.

Nadere toelichting

Het project Europaplein is een groot project. Het project heeft prioriteit vanwege de samenhang met de activiteiten ter verbetering van de voorzieningen voor toerisme en de verkeerssituatie die daarmee samenhangt. Verder is er een samenhang met het versterken van het toeristisch product door een aantrekkelijker centrum vorm te geven zowel in uiterlijk als gebruik. Op dat laatste punt is er ook een nadrukkelijke link met het ingezette beleid voor inrichting van de openbare ruimte (HIOR).

Wat willen we bereiken?

  1. Een levendig plein, complementair aan de dijk.
  2. Een mooie entree voor inwoners en toeristen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Europaplein en omgeving

2019

2020

2021

2022

Herinrichten Europaplein, Zeestraat en omgeving

X

Onderzoek branchering en reclame-uiting transformatiegebied

X

Wat mag het kosten?

De kosten voor het realiseren van het Europaplein maken integraal onderdeel uit van de begroting. Er zijn geen aanvullende middelen geraamd.