Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Ruimtelijke Ontwikkeling

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • Economische zaken rapporten en toekomstvisie bedrijventerreinen
  • Milieu
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Toerisme

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 14.049

15,2 %

Baten

€ 12.760

13,8 %