Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Monumentenbeleid

Portefeuillehouder: Albert Koning

Coalitieakkoord

Het beleid ten aanzien van gemeentelijke monumenten zal worden geëvalueerd. De huidige beoordeling loopt soms niet in de pas met de ervaring van de bewoners/eigenaren. Echter, de monumentale elementen binnen onze gemeente moeten wel goed worden bewaard voor onze toekomstige generaties.

Nadere toelichting

In 2018 is een tussenopname gemaakt van de stand van de uitvoering van het monumentenbeleid. Deze is toegevoegd als bijlage bij de herziening en harmonisering van de erfgoedverordening. Voor 2019 wordt een brede evaluatie gemaakt van het monumentenbeleid.

Wat willen we bereiken?

Het streven is om de monumentale elementen in onze gemeente te bewaren. Dit stimuleren wij bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies bij verbouwingen en onderhoud.

Wat gaan we daarvoor doen?

Monumentenbeleid

2019

2020

2021

2022

Wat mag het kosten?

De kosten worden gedekt uit de reguliere begroting.