Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Verkeersontsluitingen Dijkgraaf Poschlaan (Derde ontsluitingsweg)

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

De drukte en veiligheid op de Singelweg en Julianaweg en de verdere ontwikkeling van de Broeckgouw geven, nog los van de toekomstige ontsluiting van de Lange Weeren, aanleiding tot de spoedige aanleg van de 3e ontsluitingsweg Dijkgraaf Poschlaan — N244/247. Vooruitlopend op de aanleg is participatie mogelijk voor omwonenden, met name over de inrichting, het aanzicht en binnen realistische financiële kaders.

Nadere toelichting

De ontsluiting dient verkeerstechnisch zo optimaal mogelijk te worden aangelegd en zoveel mogelijk rekening te houden met alle in het geding zijnde belangen en binnen realistische financiële kaders plaatsvinden.

Wat willen we bereiken?

  1. Vermindering van de verkeersdruk op de Julianaweg en de Singelweg.
  2. Kortere fietsroute naar Purmerend.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verkeersontsluitingen Dijkgraaf Poschlaan (Derde ontsluitingsweg)

2019

2020

2021

2022

Ruimtelijke procedure

X

X

Realisatie

X

X

Wat mag het kosten?

De kosten vallen voor een deel onder Programmaplan 4 Ruimtelijk Beheer, onderdeel “Activiteiten verkeersveiligheid” en zijn vanaf 2017 opgenomen in de going concern begroting.