Begroting 2019 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 3.112

3,4 %

Baten

€ 52.128

56,3 %