Begroting 2019 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

2017

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

242

Nederland

216

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Demografische druk

%

2017

CBS - Bevolkingsstatistiek

76,8

Nederland

69,6

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

In Euro's

2018

COELO, Groningen

646

Nederland

649

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

2018

COELO, Groningen

715

Nederland

721

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 3.112

3,4 %

Baten

€ 52.128

56,3 %