Begroting 2019 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Stichtingen en verenigingen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 4.838

5,2 %

Baten

€ 463

0,5 %