Begroting 2019 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Publiek, Veiligheid en JZ

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • Handhaving & Veiligheid
  • Horeca

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 4.838

5,2 %

Baten

€ 463

0,5 %