Begroting 2019 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2017

Bureau Halt

93

Nederland

131

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

2014

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

0,4

Nederland

1,3

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS -  Diefstallen

0,1

Nederland

2,2

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Geweldismisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

2,7

Nederland

5

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS -  Diefstallen

1,4

Nederland

2,9

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners

Vernielingen en beschadigingen

Aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

2,4

Nederland

4,8

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 4.838

5,2 %

Baten

€ 463

0,5 %